Тетіївська районна рада
Тетіївський район, Київська область

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта

Переглядів: 55

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення районної ради «Про внесення змін до  Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району,  затвердженого рішенням  районної  ради  13  лютого  2020 року № 609-49-VІІ »

          Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району,  затвердженого рішенням  районної  ради,  (далі по тексту – Положення), є регуляторним актом оскільки містить норми, що регулюють господарські та адміністративні відносини між регуляторним органом – Тетіївською районною радою та суб’єктами господарювання.

 1. Опис проблеми:                                                                             

     Затвердження Положення  викликало у депутатів, керівників органів місцевого самоврядування  та виконавчої влади неоднозначне тлумачення норм зазначеного Положення  у зв’язку з змінами законодавства України.  З метою удосконалення та виключення розбіжностей з закононодавством України,  з метою вдосконалення порядку застосування контрактної  форми  трудового договору, виникла необхідність у внесенні змін до даного Положення.

2. Цілі правового регулювання:

Положення  розроблено з метою встановлення єдиного організаційно – правового механізму, який регулює відносини щодо добору на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району.

3.Механізм та заходи для розв’язання проблеми:

       Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти Тетіївською районною радою рішення «Про внесення змін до  Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району,  затвердженого рішенням  районної  ради  13  лютого  2020 року № 609-49-VІІ ».

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів.

      Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін. Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Процедура конкурсного призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району буде не повною мірою відповідати вимогам Закону України «Про повну загальну середню освіту». Друга альтернатива – внесення змін до Полження.  Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання. 

5. Обґрунтування можливостей досягнення цілей.

    Внесення змін до Полження забезпечить відповідність чинному законодавству механізм конкурсного призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району та виключить двозначність понять. Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Затвердження Полження призведе до відповідності даного документа іншим нормативним документам, що стосується.

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

     Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень) у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

 8.Обґрунтування доведення доцільності понесених витрат

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів місцевої влади

Відповідність до вимог законодавства регуляторного акту, що врегульовує питання призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району

Витрати, пов’язані з оприлюдненням

Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

- Можливість внесення зауважень та пропозицій до проекту регуляторного акту на стадії оприлюднення.

 

 

-/-

Сфера інтересів громадян

- Забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності.

 

 

 

-/-

      9. Показники результативності регуляторного акту

       Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акта: Кількісний показник:

- виключення непорозумінь стосовно застосування норм Положення;

Якісний показник:

-  вдосконалення механізму призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району (конкурсного добору керівника)  ;

- прозорість призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району (конкурсного добору керівника).

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

№ п/п

Захід

Відповідальний за виконання

1

Проведення аналізу надходжень пропозицій

Виконавчий апарат Тетіївської районної ради

2

Проведення аналізу зауважень контролюючих органів

Виконавчий апарат Тетіївської районної ради

3

Опитування зацікавлених осіб з питань відповідності Положення вимогам законодавства України

Виконавчий апарат Тетіївської районної ради

 

Розробник аналізу: виконавчий апарат Тетіївської районної ради Контактний телефон: (04560) 5-26-25

Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Тетіївської районної ради 22 травня 2020 року.

Зауваження та пропозиції до проекту приймаються виконавчим апаратом Тетіївської районної ради до 23 червня 2020 року за адресою: 09800, Київська обл., м.Тетіїв, вул. Цвіткова, 11, тел. (04560) 5-13-05, 5-26-25,

e-mail:  tetiivrairada@ukr.net.

                              
ТЕТІЇВСЬКА РАЙОННА РАДА  VІІ СКЛИКАННЯ

                                       Рішення                              проект

Про внесення змін до  Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району,  затвердженого рішенням  районної  ради  13  лютого  2020 року

№ 609-49-VІІ

 

           Відповідно до статей 21, 23 Кодексу законів про працю України, статей 65, 78 Господарського кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних даних», «Про запобігання корупції»,  „ Про освіту”,  «Про повну загальну середню освіту»,   з метою приведення у відповідність до чинного законодавства України порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній  власності територіальних громад Тетіївського району, розглянувши  висновки та рекомендації постійної комісії Тетіївської районної ради з питань комунального господарства та  власності,  підприємницької та інвестиційної діяльності ,  районна рада 

в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни до Положення про порядок призначення на посаду та

звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Тетіївського району,  затвердженого рішенням  районної  ради  13  лютого  2020 року

№ 609-49-VІІ  (далі Положення), а саме:

1.1. У пункті  1.1.  розділу 1 «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ»  слова «Про загальну середню освіту» замінити на слова  «Про повну загальну середню освіту»;

1.2. У пункті  2.1.1.   розділу  2 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

НА ПОСАДИ КЕРІВНИКІВ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ЗАКЛАДІВ, ОРГАНІЗАЦІЙ »  слова «статті 26 Закону України “Про загальну середню освіту” замінити на слова  «Закону України «Про повну загальну середню освіту».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тетіївської районної ради з питань комунального господарства та  власності,  підприємницької та інвестиційної діяльності.

 

Голова  ради                                                                             Н.В.Жубер

м. Тетіїв

_ _______ 2020 року

№  __-__-VІІ

« повернутися до списку новин